2. Manual d'ús

2.4.5.2. Indicacions generals de la locució

• Vocalitzem bé, articulem tots els sons de la llengua de manera clara, ben diferenciats perquè no es confonguin. Evitem tics i errors articulatoris.
 
• Evitem pronúncies afectades o forçades.
 
• Parlem en un to audible, però sense una intensitat excessiva. No cridem.
 
• Evitem l’èmfasi forçat, sense relació amb el contingut o inadequat en el context.
 
• Adeqüem la velocitat i el ritme als continguts i a l’espai. Si el que hem de dir és massa llarg respecte al temps que tenim, retallem el text en comptes de córrer més.
 
• Entonem les frases respectant-ne l’estructura i el sentit. A partir de la comprensió del que diem, donem a les frases l’entonació justa que les fa comprensibles.
 
• Adeqüem el to a la matèria i a la intenció comunicativa.
 
• Ni engolem la veu ni parlem amb estridència.