2. Manual d'ús

2.1.1.1.4. Incidència social

La incidència social té relació amb les conseqüències, efectes i repercussions que un determinat fet, opinió o decisió poden tenir en la societat i ho considerem un criteri a l’hora de seleccionar les notícies. En serien alguns exemples l’adopció de mesures fiscals que afecten la capacitat adquisitiva dels ciutadans, l’aparició de tecnologies innovadores en àmbits com el de l’automoció, l’últim fitxatge d’un club esportiu amb molts seguidors, l’evolució de la criminalitat del país i l’estrena d’una pel·lícula o la publicació d’una obra literària molt esperades.