2. Manual d'ús

2.2.1.11. Imatge personal

Televisió

La imatge de les persones que representen la nostra cadena o els nostres canals s’ha d’adequar als valors i al missatge que transmetem en cada circumstància.

Tenim cura que les persones que apareixen a la nostra pantalla presentin una imatge adequada.

Etiquetes: