2. Manual d'ús

2.1.1.3.5.3. Identificació de fonts i testimonis

Identifiquem les persones que apareixen en els nostres mitjans amb el nom i el cognom i la qualitat que les fa rellevants per a la informació. En els casos en què aquestes dades siguin manifestament irrellevants, com passa a les enquestes de carrer, no és imprescindible la identificació.