2. Manual d'ús

2.2.3.2.6. Gestió d'usuaris

Mitjans interactius

L’accés i la utilització dels nostres serveis interactius no exigeixen la subscripció o el registre previ. Quan per les característiques d’un servei determinat necessitem identificar l’usuari, l’instem a donar-se d’alta al nostre registre, que li dóna accés a tots els serveis que requereixin identificació.

Disposem d’un registre d’usuaris diferenciat per accedir als continguts i serveis destinats al públic infantil. En aquest cas, el procés de registre requereix la intervenció i autorització dels pares o tutors de l’infant.

Més »

En el procés de registre només demanem les dades imprescindibles per a la identificació de l’usuari. Podem demanar als usuaris altres dades personals quan siguin necessàries per oferir continguts personalitzats i assegurar una participació de qualitat. Per exemple, podem necessitar alguna dada addicional, com el telèfon o l’adreça postal, per participar en un determinat concurs. En el moment del registre demanem a l’usuari l’acceptació de les condicions.

Tractem les dades recollides al registre d’usuaris amb la màxima confidencialitat, en garantim la seguretat i les fem servir únicament per a les finalitats indicades en els avisos legals.

Garantim en tot moment als usuaris registrats l’exercici dels drets d’accés, d’oposició, de rectificació i de cancel·lació que estableix la legislació vigent.
 
Fem pública la nostra política de protecció de dades mitjançant el corresponent avís legal, que consta al peu de tots els nostres webs. 
 
Només facilitem a tercers dades personals dels usuaris registrats si en tenim el consentiment.

No recollim dades personals per altres vies diferents del nostre registre d’usuaris. Les dades personals que ens poden fer arribar per altres vies, com, per exemple, a través del correu electrònic, són tractades també amb la màxima confidencialitat i no les incorporem a cap base de dades.