2. Manual d'ús

2.1.1.3.6.2. Gabinets de premsa i rodes de premsa

Els objectius dels gabinets de premsa i comunicació poden no coincidir amb els nostres. No donem per bones de manera automàtica les informacions que ens aporten. Apliquem el nostre propi criteri per valorar-les i busquem fonts alternatives.

Els gabinets de premsa i comunicació han de ser també una via per accedir als protagonistes de la informació. Si la seva intermediació impedeix parlar-hi directament, busquem altres vies per accedir-hi.

Acudim a les rodes de premsa havent-nos informat i documentat prèviament.

A les rodes de premsa obtenim tota la informació possible amb preguntes ben formulades i, si les respostes són evasives i imprecises, repreguntem tantes vegades com calgui.