2. Manual d'ús

2.4.4.3.3. Frases en veu activa

Ens expressem preferiblement amb frases en veu activa, que són les habituals en la llengua parlada espontània i, en general, segueixen el que es considera ordre neutre de la frase (subjecte + verb + complements). L’ordre neutre és el més fàcil de captar per l’audiència i respon a una intenció merament expositiva.

 

 
La policia ha detingut quatre sicaris mafiosos a Barcelona.

 

Quan volem focalitzar l’atenció en l’element que rep l’acció, el situem al començament de la frase i el dupliquem amb un pronom. Aquesta estructura només és possible quan hi ha un context previ que fa que l’element desplaçat ja sigui conegut.

 

 
Cau Pietro della Francesca. Al cap mafiós, l’ha detingut la policia a Barcelona.

 

En aquest cas, també podem fer servir la frase passiva.

 

 
Cau Pietro della Francesca. El cap mafiós ha estat detingut per la policia a Barcelona.

 

Quan l’element que volem destacar no és conegut perquè no té context previ només és possible la frase passiva.

 

 
Un important cap mafiós ha estat detingut per la policia a Barcelona.

 

Quan volem focalitzar l’atenció en l’acció en si mateixa i ometre qui l’ha feta, en general preferim la passiva pronominal a la passiva perifràstica.

 

   
Passiva perifràstica Passiva pronominal
Avui ha estat obert el termini per presentar les al·legacions al projecte. Avui s’ha obert el termini per presentar les al·legacions al projecte.

 

No recorrem a la passiva pronominal quan la frase podria ser ambigua.

 

   
Passiva pronominal Passiva perifràstica
Entre els presumptes compradors que s’han detingut, n’hi ha molts amb antecedents policials. Entre els presumptes compradors que han estat detinguts, n’hi ha molts amb antecedents policials.