2. Manual d'ús

2.4.4.3.2. Frases afirmatives

En general, preferim les frases afirmatives, que permeten transmetre una idea de manera més directa que no pas les negatives. No acumulem en una mateixa frase partícules negatives ni termes que continguin una idea de negació o d’omissió perquè això pot confondre l’audiència.

 

   
Guardiola ha parlat de l’actuació de l’equip en l’últim partit de Lliga, no sense abans fer una referència explícita a les recents polèmiques arbitrals. Guardiola ha parlat de l’actuació de l’equip en l’últim partit de Lliga, però abans ha fet una referència explícita a les recents polèmiques arbitrals.
La directora es va sorprendre davant d’una absència de respostes que no s’esperava. La directora es va sorprendre que no hi hagués respostes.
Pere Ramon continuarà una temporada més, com a mínim, com a director de l’orquestra. La notícia no per esperada no ha deixat d’agafar per sorpresa. Pere Ramon continuarà una temporada més, com a mínim, com a director de l’orquestra. La notícia, encara que era esperada, ha agafat tothom per sorpresa.