2. Manual d'ús

2.1.1.6.1.1.3.5. Fotografies

Mitjans interactius

Il·lustrem les notícies amb fotografies que hi aportin algun element informatiu. Quan la imatge no és nostra, mencionem la font. Totes les fotografies van acompanyades d’un petit text descriptiu com a peu de foto.