2. Manual d'ús

2.4.4.12.2. Les fórmules de tractament en les traduccions

En les traduccions en què apareguin fórmules de tractament, ens ajustem als usos del català; reflectim la familiaritat que ens indiqui el context sense calcar el tractament original. Tenim present que la distribució de les fórmules de tractament pot ser semblant en les diferents llengües, però no del tot coincident.

 

Original en francès    

Je vous ai dit que l’on consacrerait plus d'argent à la santé et je l’ai prouvé. Mais notre devoir c’est de faire en sorte que cet argent, le vôtre, soit investit de manière efficace.

[en un discurs formal que comença Mesdames, Messieurs]

Us vaig dir que es dedicarien més diners a la sanitat i ho he complert. Però el nostre deure és fer que aquests diners, els vostres, s’inverteixin de manera eficaç. Els vaig dir que es dedicarien més diners a la sanitat i ho he complert. Però el nostre deure és fer que aquests diners, els de tots vostès, s’inverteixin de manera eficaç.