2. Manual d'ús

2.1.4.2.1. Formació d'infants i joves i sentit crític

Contribuïm a despertar la sensibilitat i la curiositat per les activitats i els coneixements culturals, humanístics, artístics, tècnics, científics i esportius, els hàbits alimentaris sans i els comportaments saludables i tots els que enriqueixen l’experiència personal i vital.
 
Oferim eines i recursos que serveixin als nens i joves per créixer i prendre decisions amb responsabilitat i criteri. Mostrem el valor de l’esforç i de la capacitat de fixar-se reptes i complir-los.
 
Fomentem la capacitat d’adoptar una actitud crítica davant la realitat i davant els continguts difosos pels mitjans de comunicació.