2. Manual d'ús

2.1.3.6.5. Ficció basada o inspirada en fets reals

En les produccions de ficció diferenciem la que es basa en fets reals i la que s’hi inspira.
 
En la ficció basada en fets reals ens documentem adequadament i contrastem els esdeveniments que relatem perquè siguin tan fidels a la realitat com sigui possible i per poder recrear situacions amb la màxima versemblança. Si fem servir imatges d’arxiu reals, procurem no distorsionar-ne el sentit ni presentar-les de manera que l’audiència pugui confondre realitat i ficció.
 
Quan en la ficció sobre fets de l’època actual incorporem personatges que representen persones reals clarament identificables, ens posem en contacte, si és possible, amb elles o amb la seva família, per informar-les del projecte, buscar el seu assessorament i, si cal, oferir-los la possibilitat de fer-hi aportacions. Això no implica cap cessió d’autoritat sobre el contingut.
 
En el cas de ficció inspirada però no basada en fets reals, evitem utilitzar els noms autèntics de les persones implicades en els esdeveniments que adaptem.