2. Manual d'ús

2.3.3.9. El fet religiós

Respectem la llibertat religiosa de tothom, tant dels creients de qualsevol confessió com dels agnòstics o ateus.
 
Evitem generalitzar atribuint a confessions religioses concretes actituds o comportaments delictius o antisocials de determinades persones.
 
No confonem preceptes religiosos amb usos socials ni justifiquem per la religió actituds o actes que entrin en contradicció amb els valors democràtics, com ara l’ablació de clítoris o els matrimonis concertats.
 
Les religions poden ser objecte de crítica en els nostres continguts, incloent-hi els humorístics, sempre que respectem la dignitat de les persones.