2. Manual d'ús

2.4.4.10.1.6. Expressió de les hores

Per indicar les hores, en general, fem servir el sistema de quarts. Quan és important dir l’hora exacta, fem servir fórmules més precises.

 

 
Són les set en punt.
Són les vuit i vint-i tres (minuts).
És un quart de deu en punt.