2. Manual d'ús

2.4.4.5.6. Eufemismes

En general, evitem els eufemismes periodístics i busquem l’expressió més directa i clara, sense paraules buides ni dissimulacions.

 

   
perdre la vida morir
una llarga malaltia càncer

 

Sobretot, evitem repetir eufemismes provinents de fonts interessades a disfressar els fets. Transmetem la informació amb termes senzills i clars, amb la màxima independència i mirant de no distorsionar la realitat.

 

   

regularitzar / reestructurar la plantilla

danys col·laterals

accions aèries

neutralitzar

material per a adults

neteja ètnica

regular l’ús del burca als edificis municipals

acomiadar

morts i ferits, víctimes

bombardejos

matar, exterminar

pornografia

genocidi

prohibir l’ús del burca als edificis municipals

L’empresa està aplicant un pla de flexibilitat laboral per intentar fer front a les conseqüències de la crisi econòmica. Una de les primeres mesures ha estat la no renovació de contractes a prop d’un 25 per cent dels treballadors amb contracte eventual. L’empresa retallarà llocs de treball per fer front a la crisi econòmica. Una de les primeres mesures és que no renovaran el contracte a una quarta part del personal eventual.

 

En alguns casos la societat mateixa genera eufemismes que arriben a tenir un ús comú. Sense contradir el principi de claredat, fem servir aquest tipus d’eufemismes com a sinònims per evitar repeticions, sobretot en usos formals, i d’acord amb l’ús que el terme concret tingui en la societat en un moment determinat. Quan una expressió directa pot resultar malsonant o ofensiva per a persones o grups, o pot menyscabar el dret a la intimitat d’algú, l’ometem o bé recorrem a un eufemisme innocu tenint en compte els principis de respecte a les persones.

 

 
cec, invident
presó, centre penitenciari
asil, geriàtric, residència de gent gran