2. Manual d'ús

2.1.1.4.6.2. Estudis d'opinió amb valor estadístic

Els nostres mitjans impulsen estudis i sondejos d’opinió, i recullen els d’altres mitjans, organismes i empreses privades quan considerem que tenen interès informatiu.
 
Només atribuïm valor estadístic als estudis fets seguint mètodes científics que vagin acompanyats de les dades tècniques que en certifiquen el rigor.
 
Analitzem amb sentit crític les conclusions dels estudis d’opinió, sovint interessats. Explicitem l’entitat que els ha encarregat, tant si és pública com privada, l’empresa que els ha elaborat, l’univers de la mostra i el marge d’error. També deixem clar el moment en què s’ha fet l’estudi, especialment si hi ha hagut algun fet que hagi pogut alterar l’estat d’opinió.
 
Seleccionem les dades més representatives, les que siguin més pròximes o més interessants per a la nostra audiència. Evitem presentar un excés de dades. És preferible difondre’n poques perquè l’audiència les pugui retenir.