2. Manual d'ús

2.4.4.2. Estructura del text

L’estructura dels textos informatius audiovisuals ha de reunir quatre característiques principals: coherència, jerarquització, progressivitat i contextualització.