2. Manual d'ús

2.1.1.4.6.1. Estadístiques

Només donem categoria d’estadístiques a les dades obtingudes per estudis científics elaborats per organismes oficials, autoritzats o de prestigi.
 
Quan difonem estadístiques, procurem assenyalar només les conclusions més destacades i evitem oferir un excés de dades que faci que la informació es torni difícil d’entendre i de retenir. En tot cas, si ho considerem convenient, informem d’on es pot trobar l’estudi complet.
 
Citem l’organisme que ha elaborat o encarregat l’estudi i les referències bàsiques de l’estadística, especialment el període que comprèn.