2. Manual d'ús

2.3.3.6.5. Entrevistes i delictes

Per norma general, no entrevistem persones pròfugues de la justícia d’estats democràtics i de dret. En casos excepcionals, si ho justifica l’interès informatiu, el responsable d’àrea n’ha d’autoritzar, si és possible, la realització i, en tots els casos, la difusió.
 
En general, no entrevistem persones encausades o condemnades si valorem que la difusió de l’entrevista pot provocar un greu trasbals a les víctimes. Només un valor excepcional del document pot justificar que el difonguem.
 
No ens prestem a servir de plataforma perquè una persona encausada o condemnada obtingui beneficis econòmics o d’un altre tipus narrant o justificant els actes delictius que ha comès.
 
Quan donem veu a la víctima d’un delicte, evitem la morbositat i no n’explotem el dolor.