2. Manual d'ús

2.1.1.4.6.3. Enquestes sense valor estadístic

A les enquestes amb preguntes directes a l’audiència evitem les preguntes condicionades, esbiaixades o els plantejaments ambigus o demagògics. Quan difonguem les dades que hem obtingut, ha de quedar clar que no tenen valor estadístic i hem d’explicitar no només el percentatge, sinó també els nombres absoluts de la participació perquè se sàpiga la representativitat de les persones que han donat la seva opinió.