2. Manual d'ús

2.1.1.6.1.1.3.6. Enllaços

Mitjans interactius

Completem les notícies amb enllaços a les fonts directes de la informació o a webs que la puguin ampliar.