2. Manual d'ús

2.2.2.5.3.1.2. Editatge dels talls de veu

Ràdio

Els talls de veu han d’estar ben editats, sense espais en blanc ni al principi ni al final, i sense que quedi tallada cap paraula al començament o al final. Per regla general, han de tenir un significat complet i acabar amb una entonació descendent.

Quan editem un tall en els continguts informatius, no manipulem ni tergiversem les declaracions que conté. El fragment que seleccionem ha de dir exactament el que volia dir la persona que ha fet les declaracions. Amb l’editatge la idea expressada no pot quedar fora de context.

Més »

Tot i això, hi ha talls que són massa llargs perquè contenen paraules supèrflues, incisos que no aporten res, estossecs o titubejos. En aquest cas, si només nosaltres tenim aquestes declaracions, podem editar el tall per eliminar tots aquests elements prescindibles amb la finalitat que el missatge arribi més clar i directe a l’audiència. Si ho fem, n’informem el responsable corresponent i ens assegurem que no modifiquem el sentit de les declaracions. Si la gravació l’hem obtinguda en una roda de premsa o en unes declaracions públiques, és preferible no recórrer a aquesta pràctica si no és imprescindible. Si ho fem, ens hi ha d’autoritzar el responsable corresponent.

En espais d’entreteniment es poden editar i manipular els talls amb intencions humorístiques o dramàtiques, sempre que el muntatge sigui evident o n’informem l’audiència.