2. Manual d'ús

2.2.3.2.1.1.2. Dominis

Mitjans interactius

Els nostres serveis a internet s’allotgen en adreces que utilitzen el domini genèric .cat.

El registre de nous dominis es fa de forma centralitzada i cada cas ha de ser aprovat prèviament per la direcció del mitjà corresponent.

Més »

Per als webs de programes fem servir i comuniquem la fórmula nomdecanal.cat/nomdeprograma. Les excepcions a aquesta norma han d’estar justificades.

Tots els dominis que allotgen els nostres serveis són de titularitat d’alguna empresa del grup. En els casos excepcionals en què aquesta premissa no es compleixi, demanem que el titular del domini signi una carta de cessió de trànsit a la CCMA i que aquesta cessió sigui validada per les entitats de mesurament i auditoria d’audiències a internet.