2. Manual d'ús

2.3.3.6.4. Difusió d'actes delictius

Si hem enregistrat la comissió d’un delicte o una falta, abans de difondre el material en valorem l’interès informatiu i les conseqüències que pot tenir per als implicats.
 
No provoquem ni dirigim la comissió d’actes delictius ni incitem ningú a delinquir.
 
Evitem difondre material que pugui fomentar la imitació de comportaments delictius o antisocials. En cas que difonguem material susceptible de generar un efecte imitatiu, aportem informació de context per limitar-lo o neutralitzar-lo.
 
Ens atenim als nostres criteris de tractament de la intimitat.