2. Manual d'ús

2.1.2.2.5. La denominació dels clubs esportius

El nom amb què designem els clubs, les competicions o les instal·lacions esportives ha de ser, de manera preferent, el que entengui majoritàriament la nostra audiència.