2. Manual d'ús

2.1.1.6.1.2. Cròniques

Quan el periodista és testimoni presencial d’un esdeveniment i pot aportar elements particulars, amb diferències i matisos que només es poden obtenir amb el contacte directe amb els fets, el relat de la informació pot adoptar el format de crònica.

Les cròniques han de ser informatives i incloure elements descriptius i interpretatius, fruit de l’observació del cronista, però sense afegir-hi opinió. Narren els fets, detallen tot el que envolta la notícia i, si cal, expliquen la informació amb referents pròxims que ajudin a entendre-la.

Hi tenen cabuda tots els elements sonors o visuals (so ambient, talls de veu o inserts de declaracions) que es considerin rellevants per construir un retrat fidel i rigorós dels fets.

Les cròniques poden tenir un estil personal, però sense caure en la banalització ni en un excés de familiaritat o col·loquialisme. El cronista no és el protagonista de la informació, sinó tan sols algú que transmet a l’audiència el que veu i sent. Tret d’alguns casos molt justificats, les cròniques no s’expliquen en primera persona. Quan assenyala una imatge de darrere seu, el cronista no diu “darrere meu” sinó “darrere nostre”.

La informació que expliquem amb format de crònica porta una referència de situació del lloc des d’on s’explica la informació i la firma dels professionals que l’han elaborada.

Adrecem els continguts informatius a l’audiència, que no ha de quedar al marge quan establim un diàleg entre el conductor o l’editor i el periodista que relata la notícia.

   

CONDUCTOR: Eva Rovira, enviada especial a Lima. Bon dia.

REDACTORA: Bon dia, Pere.

CONDUCTOR: Quina és la situació a la zona després del terratrèmol d’ahir?

REDACTORA: Et puc dir, Pere, que les autoritats no garanteixen el subministrament de productes bàsics...

CONDUCTOR: Eva Rovira, enviada especial a Lima. Bon dia.

REDACTORA: Bon dia.

CONDUCTOR: Quina és la situació a la zona després del terratrèmol d’ahir?

REDACTORA: Les autoritats... / Us podem dir que les autoritats no garanteixen el subministrament de productes bàsics...

Televisió

En les cròniques televisives incloem un stand up o plató del periodista, situat, si és possible, en un lloc rellevant o significatiu relacionat amb el fet que expliquem.

Tenim cura que aquesta aparició s’integri harmònicament en el discurs i hi afegeixi valor.