2. Manual d'ús

2.1.1.6.6. Crítiques i comentaris de persones expertes

Busquem l’opinió i els comentaris d’experts per analitzar, aprofundir o aclarir algun fet de l’actualitat.

Seleccionem les persones expertes d’acord amb la seva trajectòria professional, coneixements i especialització, i també per les seves aptituds comunicatives. Potenciem l’opinió de crítics i experts dels nostres propis mitjans en diferents àmbits de l’actualitat.

Tant si els crítics o experts pertanyen als nostres mitjans com si no, els seus comentaris o crítiques han de ser raonats i fonamentats, sense desqualificacions gratuïtes ni submissions a interessos comercials o econòmics.  
 
Busquem l’equilibri, evitant esquematismes, a l’hora d’incloure les opinions d’experts en els nostres mitjans. Quan aquestes opinions puguin venir determinades per les seves tendències polítiques o religioses, o estiguin marcades per la influència de grups econòmics, científics, socials o de qualsevol altra mena, ho fem saber a l’audiència de la manera que creguem més adequada.

Els comentaris dels experts són personals i, per tant, només reflecteixen la seva opinió. Separem els comentaris d’experts o els articles d’opinió de la informació de manera clara amb algun element gràfic o sonor.

En igualtat de mèrits i qualitats, preferim experts que s’expressin en català.