2. Manual d'ús

2.2.1.5.2. Criteris i autoritat per interrompre l'emissió

Televisió

Les nostres emissions compleixen l’horari preestablert i anunciat als espectadors, atenent el marge de desviació que pot comportar la transmissió d’esdeveniments en directe.

Només interrompem la programació dels nostres canals quan passa un fet de caràcter excepcional que considerem que és d’interès general i ha de ser conegut immediatament per l’audiència.

Més »

La interrupció ha de ser motivada i la decisió d’executar-la ha d’anar associada a l’ordre de posada en antena del contingut alternatiu a la programació interrompuda.

L’autoritat per interrompre de manera discrecional l’emissió dels nostres canals la té la direcció de la cadena i, per delegació, en ordre descendent, el cap de programació, el cap dels serveis informatius, si el motiu de la interrupció és una qüestió informativa, i el cap de programes.

En cas d’incidències tècniques imprevistes, el cap de la cadena determina les actuacions a adoptar i el responsable d’emissió diària les materialitza.