2. Manual d'ús

2.1.1.4.4. Correcció d'informacions errònies

Corregim amb diligència els errors de contingut de les nostres informacions i fem la rectificació en les mateixes condicions i en el mateix espai en què hem comès l’error, sempre que sigui possible. Si no pot ser, rectifiquem en un altre lloc i de la manera que creguem que quedarà més patent la correcció i serà més justa la reparació.

Si es tracta d’una equivocació d’una altra naturalesa, com ara tècnica, de locució o expressió, o lingüística, la corregim amb naturalitat, dient quin és l’error i esmenant-lo.

Si l’exigència de rectificació va acompanyada d’una petició formal de difondre un contingut elaborat per la persona demandant, el responsable corresponent consulta amb l’autor de la informació i decideix si cal rectificar en els termes proposats, d’acord amb la legislació vigent.