2. Manual d'ús

2.1.1.3.1. Contacte amb la informació

Ens traslladem al lloc de la notícia sempre que podem. La presència i el testimoniatge directe dels nostres professionals són la manera òptima d’aproximar-nos als fets.
 
Quan no podem ser testimonis directes de tot el que expliquem recorrem a fonts de primera mà i, si és possible, pròpies. Si no en trobem, acudim a fonts indirectes. Contrastem les informacions que ens fan arribar les fonts i especialment les que ens arriben de fonts indirectes o allunyades dels fets.
 
Evitem el periodisme passiu, basat en una mediació acrítica entre els agents generadors habituals d’informació i la ciutadania. Definim les nostres prioritats informatives i l’agenda de treball en cada moment atenent els nostres criteris.
 
Els rumors i les especulacions no són notícia i, per tant, no en difonem.