2. Manual d'ús

2.1.1.3.2. Confirmació i contrast de les dades informatives

Davant la necessitat de descriure uns fets dels quals no hem estat testimonis, requerim, si és possible, l’aportació d’almenys dues fonts coneixedores del que ha passat. Si discrepen en aspectes essencials de la informació, expliquem a l’audiència les diferents versions.
 
En cas que elements substancials d’una informació ens hagin estat facilitats per una única font, la identifiquem si no hi concorren circumstàncies especials.