2. Manual d'ús

2.1.1.3.3.2. Condicions de la col·laboració

Les condicions que ens puguin plantejar les persones a qui demanem col·laboració no ens poden fer perdre el control editorial de la informació.
 
Rebutgem les condicions que ens suposin dificultats desproporcionades en relació amb l’objectiu que perseguim.