2. Manual d'ús

2.1.1.6.1.1.3.4. Complements audiovisuals

Mitjans interactius

Incorporem material audiovisual complementari a la notícia sempre que hi aporti alguna informació rellevant.
 
Podem incloure en la notícia peces audiovisuals, tal com s’han difós per ràdio o televisió, que, encara que puguin suposar una redundància, hi aporten elements visuals i sonors d’interès.

Més »

També hi podem incorporar altres materials audiovisuals, tant propis com aliens.