2. Manual d'ús

2.1.1.3.3.5. Autorització escrita per a la col·laboració

Televisió

En casos en què la col·laboració va més enllà de la interpel·lació puntual, oferim informació prou acurada per evitar malentesos i obtenim un consentiment formal per escrit i signat. El document de consentiment s’ha d’adequar als trets específics de la col·laboració i ha d’estar elaborat i supervisat pels nostres serveis jurídics, que posen a disposició dels professionals dels mitjans formularis genèrics per documentar l’atorgament de consentiment.

Mitjans interactius

Quan demanem col·laboració per complementar qualsevol tipus d’informació, les persones que ens fan aportacions de continguts accepten prèviament unes condicions en què s’expliquen clarament els usos que en podem fer. Les condicions d’ús són públiques i fàcilment visibles des dels espais destinats a les aportacions de continguts per part dels usuaris.