2. Manual d'ús

2.1.1.4.3. Alteració de la realitat

Retratem la realitat tal com és, no pas com ens agradaria que fos. A l’hora de buscar testimonis o de fer enquestes, actuem sense idees preconcebudes i no preguntem només a un perfil determinat (sexe, llengua o edat) que dibuixi un panorama allunyat de la realitat.
 
No forcem respostes ni fem dir als testimonis o convidats coses que no volen dir però a nosaltres ens convé que diguin.
 
En continguts informatius, per norma general, evitem incloure reconstruccions dramatitzades de fets reals. Si excepcionalment fem servir aquest recurs, ens basem en fets provats i deixem clar a l’audiència que es tracta d’una ficció, utilitzant un tractament visual o sonor diferenciador, o indicant-ho explícitament.
 
Amb la finalitat d’il·lustrar una informació, els protagonistes poden reproduir expressament comportaments i activitats habituals de caràcter trivial, com ara contestar una trucada o saludar algú, sempre que això no distorsioni la realitat que hem de reflectir.
 
No s’accepten declaracions de persones que opinin adoptant un rol o funció d’un càrrec que no ocupen.