2. Manual d'ús

2.1.1.3.6.1. Agències de notícies

La confiança en les agències de notícies amb les quals mantenim una relació habitual no ens duu a una actitud acrítica amb les informacions que ens subministren. Sempre que sigui possible i ho considerem necessari, confirmem amb fonts pròpies i testimonis la informació que transmeten, i la confrontem amb altres agències i mitjans de comunicació.
 
Com a norma general, no citem les agències quan fem servir la informació que ens subministren.