2. Manual d'ús

2.1.1.5.4. Actualització de les notícies i versions

Actualitzem constantment la informació que oferim, incorporem les novetats i fem les versions que calgui, tant a través dels nostres mitjans convencionals com dels especialitzats i els interactius.
 
Les novetats poden fer canviar l’enfocament o l’obertura d’una informació de forma transitòria o definitiva, però no hem de perdre de vista quines són les dades essencials de la notícia, que han d’aparèixer a totes les actualitzacions que en fem.
 
Actualitzem les notícies amb les dades que ens vagin arribant, buscant reaccions i opinions solvents, incorporant-hi nous materials audiovisuals o reenfocant la informació.
 
La por de repetir-nos no ens ha de portar a actualitzar una notícia innecessàriament si això desvirtua la informació.

Mitjans interactius

Fem constar la data i l’hora de l’última modificació de la peça informativa. Només l’actualitzem durant les hores posteriors a la publicació. Un cop la notícia ja no és a les portades i ha passat a formar part de l’arxiu, si n’hem de tornar a parlar hem de crear una peça nova.