Manual d'ús

2.1.2.2.4. El llenguatge violent en l'esport

Procurem no recórrer indiscriminadament al llenguatge bèl·lic, d’acord amb els valors esportius que defensem i amb la nostra responsabilitat social. Així, no presentem la competició esportiva com una confrontació violenta ni fem servir expressions que incitin a la violència o que reprodueixin actituds i expressions ofensives.

Optem per una terminologia que s’allunyi de les connotacions més agressives sense renunciar a l’expressivitat inherent al relat esportiu. Així, incorporem amb plena normalitat paraules com lluita, adversari, victòria o derrota, provinents de l’àmbit bèl·lic, però mirem de prescindir d’altres expressions, com ara instint assassí o botxí.

TEMES:
Informació Rigor Qualitat Material informatiu Llengua Interés informatiu Esports
Anar al contingut