Manual d'ús

2.2.2.6.2. Interrupció i alteració de la programació

L’emissió radiofònica es pot interrompre per oferir una informació d’última hora d’una gran transcendència. La decisió correspon a la direcció o a la persona responsable de l’emissió en aquell moment.

La dimensió de la notícia pot alterar la programació habitual. La direcció pot decidir fer una programació especial.

TEMES:
Rigor Qualitat Material informatiu Informació
Anar al contingut