Manual d'ús

2.1.2.1. La informació esportiva

En qualsevol format, la informació esportiva dels mitjans de la CCMA segueix els nostres principis per a l'exercici del periodisme i s'elabora amb els mateixos criteris que la informació general.

La nostra informació esportiva no es barreja amb l'opinió personal de qui la transmet, encara que pugui suposar que la comparteix amb la majoria de l'audiència. En les transmissions i continguts no estrictament informatius podem introduir elements d'empatia sense que això contradigui el rigor informatiu.

Informem de les activitats en què prenen part entitats, equips o esportistes catalans o del nostre entorn, i també dels esdeveniments internacionals d'interès.

 

Cobrim una gamma variada d'esports, des dels més seguits fins als més minoritaris, i en fem un seguiment proporcional a la seva incidència social i a la seva implantació.

Els rumors i les especulacions no són notícia. No els alimentem ni difonent-los ni desmentint-los. Tenim present que, molt sovint, els rumors són interessats i tenen com a objectiu utilitzar els mitjans de comunicació per influir en operacions de caràcter econòmic.

 

No informem de fitxatges, destitucions, dimissions ni sancions fins que no hem pogut confirmar la notícia a través de fonts fidedignes, encara que no siguin oficials.

TEMES:
Rumors Rigor Qualitat Opinió Material informatiu Interés informatiu Esports Diversitat
Anar al contingut