GUIA EDITORIAL

1.2.3.1.1. Informació

En situacions d’emergència, informem amb la màxima celeritat i precisió, d’acord amb la nostra condició de servei públic, i evitem crear un clima de pànic o alarma innecessària, tenint en compte l’angoixa de les persones afectades, d’acord amb la legislació vigent.

TEMES:
InformacióServei públicSensacionalisme
Anar al contingut