GUIA EDITORIAL

1.2.3.6.2. Informació

Només difonem la identitat de les víctimes mortals quan la informació ha estat confirmada per un portaveu autoritzat i s’ha comunicat a la família.

Respectem el dret a la intimitat en situacions de dolor i ens abstenim de cobrir informativament els actes fúnebres si els familiars de les víctimes ho demanen.

Evitem reiterar exageradament la difusió d’uns mateixos fets o d’un mateix material quan es tracta de tragèdies, per no aprofundir en el dolor de les víctimes o del seu entorn afectiu.

Mantenim l’anonimat de les víctimes de delictes contra la seva persona, especialment en cas de delictes sexuals, sempre que un tribunal no en reveli la identitat o que la mateixa persona afectada vulgui aparèixer als mitjans. En aquest cas, ens assegurem que la víctima és plenament conscient de les conseqüències que li pot comportar la seva decisió.

No fem públics ni el nom ni dades concretes que permetin identificar els menors en casos en què els puguin quedar afectats l’honor, la intimitat o la pròpia imatge.

TEMES:
InformacióLegislacióJustí­ciaIntimitatIdentificacióDretsDolor
Anar al contingut