GUIA EDITORIAL

1.2.1.3.2. Identificació i protecció de les fonts

Com a norma general, identifiquem clarament les fonts d’una informació, amb nom i cognom i/o amb la qualitat que les fa rellevants o representatives.

Quan per raó del secret professional no podem identificar una font, fem servir una expressió que en garanteixi l’anonimat però que alhora salvaguardi el rigor informatiu.

Cap periodista de la CCMA pot ser obligat a revelar les seves fonts si s’ha compromès a no fer-ho en nom del secret professional en els termes que recull l’estatut professional dels mitjans de comunicació de la CCMA.

TEMES:
InformacióIdentificacióFonts
Anar al contingut