1. Guia editorial

1.1.3.3.4. Viatges

Els professionals i directius de la CCMA no accepten, com a norma general, ser convidats a viatges pagats per partits polítics, altres organitzacions, empreses o particulars.

El Consell de Govern un cop escoltades les direccions de les empreses, pot autoritzar excepcions a aquesta norma en circumstàncies en què prevalgui l’interès informatiu i sempre amb la condició que la invitació no interfereixi en el criteri editorial.