1. Guia editorial

1.2.3.15. Sexualitat

Tractem la sexualitat d’una manera oberta i natural, sense tabús, i evitem reforçar els estereotips de gènere. Promovem conductes de prevenció per evitar el sexisme, les agressions sexuals, la discriminació per raó de l’orientació sexual, els embarassos no desitjats i les malalties de transmissió sexual.

L’orientació sexual forma part de la intimitat de la persona i els nostres mitjans la tracten amb naturalitat i respecte.

No difonem pornografia ni publicitat sobre prostitució.