1. Guia editorial

1.2.1.3.3. Off the record

 
En els mitjans de la CCMA, una informació queda sotmesa a l’off the record i no pot ser difosa quan la font invoca aquesta condició abans de revelar-la i el periodista s’hi compromet explícitament. Només hi ha off the record si es donen aquestes dues condicions.

Si la notícia té interès informatiu general, intentem obtenir-la per altres vies per poder-la divulgar.