1. Guia editorial

1.2.3.12.1. Presència

La participació de menors d’edat als nostres mitjans requereix el consentiment dels seus pares o tutors, i queda estrictament limitada a les circumstàncies acordades.
 
El consentiment no ens eximeix del deure de protegir els menors.

No produïm ni difonem programes o espais on els menors siguin humiliats o exposats a situacions de ridícul o patiment.

Etiquetes: