1. Guia editorial

1.2.3.12.3. Identificació

No difonem el nom, la imatge o altres dades que permetin identificar els menors d’edat sense el consentiment preceptiu.

No revelem cap dada que permeti identificar els menors si això lesiona el seu dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, especialment si estan relacionats amb fets delictius, ja sigui com a víctimes, autors o testimonis.