1. Guia editorial

1.1.2.3.2. Defensa dels drets humans

Assumim la Declaració Universal dels Drets Humans en tota la seva extensió. Qualsevol contravenció d’aquests drets s’oposa a la nostra línia editorial. Això no implica que en continguts informatius, de ficció o d’entreteniment no puguem mostrar situacions en què aquests drets quedin vulnerats.

Etiquetes: