1. Guia editorial

1.1.1.2.2. Condició pública

La CCMA és un servei públic de comunicació audiovisual de la Generalitat de Catalunya que ofereix els seus continguts a través de ràdio, televisió, internet i altres plataformes que puguin sorgir en el futur.
 
El finançament dels mitjans de la CCMA procedeix dels fons públics i dels ingressos comercials i publicitaris. Aquestes fonts d’ingressos no comporten cap mena de condicionament editorial.